ECONOMIA<br/>Espanya
15 gen.
2019

ECONOMIA
Espanya

L'última enquesta sobre la població activa realitzada a Espanya és positiva.
La taxa d'atur en 2.018 va caure fins al 14,45%, una notícia positiva si tenim en compte les dades d'anys anteriors.
Durant aquest passat any es van crear 562.000 noves ocupacions.
Aquest augment es va produir tant en el sector públic com en el sector privat, sent la indústria, la única nota negativa a causa de la pèrdua de 3.000 ocupacions.
El sector servei, seguit per la construcció són els sectors amb major augment en les contractacions.