Lloguer amb opció a compra
08 abr.
2019

Lloguer amb opció a compra

El lloguer amb opció a compra, és una fórmula que permet als inquilins establir-se en l'habitatge triat en règim de lloguer durant el temps acordat entre totes dues parts i alhora permet que part del lloguer es descompti del preu de venda acordat entre propietari i arrendat.
També és possible pactar una prima com a pagament a càrrec de l'arrendatari per la concessió de l'opció a compra, que en general es descomptarà del preu pactat de la compra en el moment en què es faci efectiva la compra-venda.
En l'operació de lloguer amb opció a compra, es realitzarà un contracte mixt. D'una banda, el contracte de lloguer en el qual quedarà reflectit el preu de la mensualitat i el temps de durada del mateix i d'altra banda el contracte d'opció a compra en el qual es fixarà que tant per cent del lloguer anirà destinat a la compra de l'habitatge, la prima que es lliurarà a compte de la compra, el preu de la compra i el termini en el qual es farà efectiva l'adquisició de la propietat.