Quines modificacions hi ha als contractes de lloguer?
22 gen.
2019

Quines modificacions hi ha als contractes de lloguer?

El Ple del Congrés dels diputats ha tombat el Reial decret llei 21/2018 de 14 de desembre en matèria d'habitatge i lloguer.
Després d'entrar en vigor el passat 19 de desembre la reforma del mercat de lloguer elaborada pel Govern de Pedro Sánchez, ha estat derogada pel Congrés dels Diputats per una àmplia majoria.

No obstant, els contractes signats durant la vigència del Reial decret llei, és a dir, des del 19 de desembre, tindran plena validesa, (exceptuant la tàcita reconducció que serà anual ) fins a la publicació al BOE de l'acord de derogació.
A partir d'ara, es tornarà a aplicar la Llei d'Arrendaments Urbans en la seva redacció vigent fins el 18 de desembre de 2018, i els nous contractes d'arrendament es subjectaran a la normativa d'arrendaments anterior al Reial Decret llei derogat.
IMPORTANT: En conseqüencia de la derogació del Reial Decret Llei, també queda derogat la normativa en matèria d'exempció en el pagament de l'ITP de l'arrendament d'habitatge, que s'ha de tornar a liquidar.